Pēdējo reizi tika atjaunots: 2021.10.01

Fonds Dzīve bez Parādiem (turpmāk - Fonds vai mēs) apņemas aizsargāt Jūsu personas datu privātumu un nodrošināt tos likumīgu, godprātīgu apstrādi Jums pārredzamā veidā. 

Šajā personas datu apstrādes politikā aprakstīts, kā mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus mūsu pakalpojumu sniegšanai un mērķu īstenošanai.

1. Datu apstrādes mērķis

Mēs apstrādājam datus, ko esam ieguvuši par Jums, lai sniegtu mūsu pakalpojumu, kā arī ievērotu likumā noteiktās prasības.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādu darbību veikšanai:

 • identificēšanai;
 • mūsu pakalpojuma izpildei;
 • saziņai ar Jums;
 • mūsu darbību analīzei;
 • mājaslapas darbības uzlabošanai, lietojot sīkdatnes;
 • likumā noteikto prasību izpildei, ka arī izmantošanai jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst mūsu tiesiskajām attiecībām ar Jums;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs būsiet informēti, sniedzot attiecīgus datus. 
2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • likumā noteikto prasību izpilde;
 • Jūsu piekrišana –  personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem, sīkdatnes izmantošanai mūsu mājaslapā.
3. Datu iegūšanas veidi

Jūsu personas datus mēs iegūstam šādos veidos:

 • lai pieteiktos ziedojumam, Jūs brīvprātīgi sniedzat mums informāciju, aizpildot pieteikumu mūsu interneta vietnē, pēc līguma noslēgšanas, Jūs sniedzat mums  informāciju, izmantojot e-pastu vai telefonisku komunikāciju;
 • pēc ziedojuma vai maksājuma internetā ar kredītkartes/debetkartes starpniecību izpildes, ka arī ziedojuma vai maksājuma ar bezskaidras naudas pārveduma starpniecību izpildes, mēs iegūstam minimālo nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešama ziedojuma un maksājuma saņemšanai, tas ir, Jūsu vārdu, uzvārdu, konta numuru, kredītiestādes nosaukumu, maksājuma mērķī norādīto informāciju, kā arī saskaņā ar kredītiestādes noteikto maksājumu veikšanas politiku arī personas kodu. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai ziedojuma (maksājuma) saņemšanai un attiecīgi arī ziedojumu (maksājumu) izlietošanai, lai īstenotu Fonda dibināšanas mērķus.
 • informāciju par Jums mums sniedz trešās personas, piemēram, kreditori vai parādu piedzinēji;
 • Jūs izmantojat mūsu mājaslapu un informācijas iegūšana notiek pateicoties sīkdatnēm.

Mēs iegūstam par Jums, un Jūs sniedzat mums šādus personas datus :

 • Jūsu vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums;
 • mobilā tālruņa numurs; e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • nodarbošanās veids un ikmēneša ienākumi;
 • Jūsu aktuālas parādsaistības;
 • dati, kurus Jūs paši sniedzāt.

No trešajām personām mēs iegūstam par Jums šādu informāciju, kas var saturēt Jūsu personas datus:

 • Jūsu maksātspēja, nodarbinātības statuss
 • Jūsu aktuālas parādsaistības.

Lai popularizētu ziedošanas veikšanu un piesaistītu jaunus ziedotājus, informācija par veikto ziedojumu var tikt publicēta. Tādēļ Fonds pirms ziedojuma izpildes ar kredītkartes/debetkartes starpniecību interneta mājas lapā piedāvā tehnisku iespēju norādīt savu vārdu, uzvārdu, kā arī piedāvā izdarīt atzīmes, ka ziedotājs (1) vēlas palikt anonīms, (2) nevēlas norādīt ziedojuma summu.

4. Datu nodošana trešajām personām

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot šādus gadījumus:

 • lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumu;
 • saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas darbības.

Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

5. Jūsu personas datu glabāšanas termiņš

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie mums ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

6. Personas datu drošība

Jūsu personas datu aizsardzības līmenis atbilst vispārpieņemtiem drošības standartiem.

Lai aizsargātu Jūsu sniegto informāciju un Jūsu datu privātumu, mēs esam ieviesuši tehniska un administratīva rakstura drošības pasākumus. Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas un tehniskas prasības. Mūsu iekšējā organizatoriskā sistēma ir izveidota tā, lai Jūsu personas datiem varētu piekļūt un tos apstrādātu tikai īpaši pilnvarotas personas un vienīgi savu darba funkciju izpildei.

7. Fonda atpazīstamības celšanas  pasākumi

Mēs ievērojam noteiktus privātumu regulējošos normatīvus aktus un noteikumus, lai īstenotu Fonda mārketinga aktivitātes ar nolūku celt Fonda atpazīstamību. Lai īstenotu tiešā mārketinga aktivitātes, kuri tiks nodrošināti ar elektronisko līdzekļu starpniecību,  mēs jautāsim Jūsu  iepriekšēju rakstisku piekrišanu.  Mēs Jums katru reizi skaidri piedāvāsim tiesības iebilst pret mārketinga ziņām saprotamā veidā tā, lai tas ir nošķirams no citas informācijas.

Jūsu tiesības iebilst pret mārketinga ziņu saņemšanu mēs nekavējoties ņemsim vērā. Ja Jūs jebkurā laikā izvēlēsieties nesaņemt mārketinga ziņas, mēs tās turpmāk Jums nesūtīsim, ja vien nebūsiet izteikuši jaunu piekrišanu.

8. Sīkdatņu (“cookies”) izmantošanas politika

Fonda mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies).

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus un dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi, tomēr tādā gadījumā Mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta, jo sīkdatnes ir nepieciešamas dažādu funkciju izpildei, kā arī tās palīdz uzlabot mājas lapas lietojamību. 

9. Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem

Attiecībā uz Jūsu personas datiem, Jums ir šādas  tiesības :

 • piekļūt informācijai (Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādes veidiem un nolūkiem, ka arī saņemt mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju);
 • labot savus datus (Jums ir tiesības pieprasīt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu);
 • dzēst savus personas datus (Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības);
 • ierobežot savu datu apstrādi (Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, ja Jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ka arī apstrīdēt datu apstrādi, kas balstīta uz mūsu likumiskajām interesēm);
 • Ierobežot savu datu izmantošanu tiešiem mārketinga nolūkiem (Jums ir Tiesības neļaut mums izmantot savus personas datus, lai informētu Jūs par fonda jaunumiem, ka arī tiešā mārketinga pasākumu īstenošanai, ar nolūku celt fonda atpazīstamību)
 • iebilst pret savu datu apstrādi (Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats).
10. Sazināšanās ar mums

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz  info@bezparadiem.lv, vai zvanot pa tālruni 29533855.