Paņemt ātro aizdevumu ir viens no ērtākiem un vienkāršākiem veidiem kā operatīvi iegādāties nepieciešamās lietas vai segt neplānotus izdevumus. Tie ir paredzēti cilvēkiem ar stabiliem ienākumiem un ar pārliecību par aizdevuma atgriešanu noradītājos termiņos. 

Tomēr gadās, kad naudas līdzekļu aizņemšanās kļūst par neapdomātu lēmumu dzīves situācijas risinājumā un reti kurš ir informēts par to, cik cilvēku, nezinot kādas ir patiesās kreditēšanas izmaksas, iekāpuši parādu karuselī. 

Latvijā, ātros kredītus bieži izmanto cilvēkl ar neregulāriem vai zemiem ienākumiem, un, nevis ārkārtējo situāciju risināšanai, bet gan tekošo izdevumu segšanai, piemēram, rēķinu apmaksai vai pārtikas un sadzīves preču iegādei. Nākamajā mēnesi jāsedz ne tikai esošie ikmēneša maksājumi, bet arī jaunās saistības. Izdevumi pārsniedz ienākumus un cilvēks nonāk parādu jūgā un neredz izejas. Bet izeja ir!

Zemāk ir apkopoti 10 padomi, kas varētu Jums palīdzēt apstādināt parādu karuseļi.

1. Atzīstiet problēmu!  Visvienkāršāk izkāpt no parādu karuseļa tad, kad tas nav sācis griezties. Jo ilgāk Jūs atradīsieties tajā, jo ātrāk karuselis griezīsies! 

Ja Jūsu izdevumi pārsniedz ienākumus un Jūs nespējat veikt rēķinu apmaksu norādītajos termiņos- Jūms ir finansiālas grūtības. Uztvēriet šo situāciju ļoti nopietni, jo tā netiks atrisināta pati par sevi. 

Sazinieties ar Jūsu kreditoriem un aprakstiet esošo situāciju. Kreditori parasti nāk pretī un piedāvā vairākus variantus situācijas atrisināšanai, piemēram kredītbrīvdienas vai ikmēneša maksājumu samazināšana. 

2. Tikai plānotie izdevumi, nē- spontāniem pirkumiem! 

Svarigākais solis, lai atbrīvotos no parāda, ir rūpīga Jūsu ģimenes budžeta analīze un plānošana. 

No sākumā uzskaitiet visus Jūsu ikmēneša ienākumus (darba alga, pabalsti, pensija un citi) un izdevumus, sadalot tos kategorijās: īre/komunālie izdevumi, kredīta  un citi obligātie maksājumi, pārtika, veselība, izglītība, apģērbs, izklaide un neparedzēti izdevumi. 

Nākamais etaps ir uzmanīgi izvērtēt, kādi maksājumi jāveic obligāti, kādas izmaksas Jūs varat samazināt un no kā var atteikties. Atteikšanās no kaut kā nav viegls solis, bet uztveriet šo īstermiņu darbību kā ieguldījumu Jūsu nākotnei bez parādiem! 

3. Vai Jūs zināt cik daudz esiet parādā?

Griežoties parādu karuselī, daudzi nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo procenti pieaug katru dienu, bet kreditoru draudi spiež atkārtoti pieņemt ātrus un kļūdainus lēmumus - paņemt jaunas kredītsaistības, lai atdotu esošus parādus. Cilvēki zaudē cerību, veic maksājumus haotiski vai izvairās no parādu atgriešanas, jo nevar atrast izeju no šī apburtā loka. 

Izvērtējiet Jūsu reālo situāciju! Visvienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir sastādīt tabulu ar visām Jūsu parādsaistībām, norādot procentus, komisijas, sodus un citas maksas. Tālāk aprēķiniet ikmēneša maksājumu apmēru visiem kreditoriem un sastādiet parādu apmaksas plānu. Pat ja liekas, ka tas ir neizpildāms, Jūs redzēsiet reālus skaitļus un varēsiet izvērtēt esošo situāciju. Piemēram, lai atmaksātu visus savus parādus, ir jāveic ikmēneša maksājumi 1000 EUR apmērā 3 gadu laikā. Veicot šādu analīzi, Jūs uzskatāmi redzēsiet nevis abstrakto problēmu, bet reālo uzdevumu.

4. Vienojieties, plānojiet un pieturieties plānam! 

Nākamais solis ir detalizētāka plānošana. Katram kreditoram ir noteikta sava iekšēja politika, tomēr visi ir ieinteresēti savas naudas atgriešanā. Jums var tikt piedāvāti vairāki varianti - maksājumu atlikšana, pārkreditācija vai līguma pārslēgšana, ikmēneša maksājumu samazināšana un citi. Vienojoties, gan Jums, gan Jūsu kreditoriem būs noteikts parāda atmaksas plāns un veidosies konstruktīva sadarbība.

5. Parādu piedzinēji arī ir cilvēki…

Kauns, bailes un nevelēšanas runāt- parasti šādas emocijas izjūt cilvēks, kas ir parādu jūgā. Nav noslēpums, ka aizņēmēji atsakās komunicēt ar parādu piedzinējiem, jo saruna nav patīkama. Bet ja Jūs neatbildēsiet uz zvanu šodien, Jums zvanīs rīt un parīt, sūtīs īsziņas, vēstules, vai kādā citā veidā atgādinās par parādu, kāmēr lieta nonāk līdz tiesai. Nezināšana par procesa gaitu un pastāvīga spriedze noved pie psiholoģiskiem traucējumiem. 

Savukārt, vienojoties ar kreditoriem un ievērojot parāda atmaksas plānu, paātrinās parādu atgriešanas procesu.

Ar kreditoru var vienoties arī rakstiskā formā. 

6. Izstāstiet radiniekiem par esošām grūtībam

Vairākas parādsaistības ietekmē ne tikai cilvēka finanses, bet arī emocionālo stāvokli un, līdz ar to arī veselību. Risināt šo problēmu viens pret vienu nav viegli, un tuva cilvēka atbalsts var ļoti noderēt. 

7. Pārkreditējiet parādus

Lieliskā iespēja samazināt kredītu izmaksas ir pārkreditēt “dārgus” kredītus- kredītus, kuriem ir augstāka procentu likme un citas maksas. Tā palīdzēs ietaupīt un vienkāršot maksājumu plānošanu. 

8. Sniega bumba vai sniega lavīna-izvēlies savu stratēģiju

Būt parādniekam ir ļoti stipra psiholoģiskā slodze. Tu vari pats izlemt, kādai stratēģija pieturēties, galvenais virzīties mērķim  pastavīgi un konsekventi. 

Viena no efektīvākām parādu apmaksas metodēm ir Sniega bumbas metode (angl. Debt-snowball method). Saskaņā ar šādu parāda apmaksas stratēgiju, jāveic pēc iespējas lielāki ikmēneša maksājumi mazāka aizdevuma segšanai, turpinot veikt minimālus maksājumus parējiem kreditoriem. Kad mazākais kredīts tiks apmaksāt, ķeraties pie nākamā. Beigās apmaksājiet visliekāko aizdevumu. Šī metode palīdzēs Jums ātrāk samazināt kreditoru skaitu. 

Pastāv arī otrā metode- Sniega lavīnas metode. Šīs metodes stratēģijas pamatā ir pēc iespējas ātrāk atmaksāt lielāku aizdevumu, novirzot mazākiem aizdevumiem minimālus maksājumus. Šī metode ir finansiāli izdevīgāka, dzēšot pamatsummu kredītam ar lielākajiem procentiem, Jūs straujāk samazināt kopējās izmaksas. Tomēr paies ilgāks laiks, kāmēr Jūs redzēsiet rezultātus.

9. Maksātnespēja un parādu norakstīšana.

Dzīvē mēdz būt dažādas situācijas, un parādi var rasties pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, ilgstoša darba nespēja vai ienākumu samazināšanās. Ja Jūsu nenokārtotu parādsaistību apmērs pārsniedz 5000 EUR, bet Jūsu rīcība bija godprātīga, var izskatīt maksātnespējas procesa pasludināšanu. Jārēķinās, ka maksātnespējas  process attiecas uz visu Jūsu mantu, tāpat  nevar izvēlēties dzēst, piemēram, kādu konkrētu parādu. Maksātnespējas procesa gaitā parādnieka manta tiek pārdota un parādnieks veic maksājumus saskaņā ar parāda dzēšanas plānu. Ja maksājumi ir veikti saskaņā ar parāda dzēšanas plānu, tad cilvēks no atlikušā parāda būs brīvs.

Ar 2022. gada 1. janvārī stājās spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums, kas paredz personas tiesības tikt atbrīvotai no parādsaistībām. Jāņem vērā, ka likumam ir daudz ierobežojumu un tas tiek attiecināms tikai uz finanšu aizdevumiem. 

Šādā veidā valsts palīdz maksātnespējigo personu pārvērst par maksāt spējīgo, maksimāli apmierinot kreditoru prāsības. 

10. Reģistrēties Fondā “Dzīve bez bez parādiem”.

Fonds “Dzīve bez parādiem” palīdzēs Jums sagatavot parāda atmaksas plānu, vienoties par maksājumiem ar kreditoriem un daļēji vai pilnīgi apmaksāt Jūsu parādus. Reģistrējoties, Jūs nebūsiet viens pret vienu ar savu problēmu, Jūs tiksiet atbalstīts. 

Šie padomi prasīs lielu koncentrēšanos un pašdizsciplīnu, bet tie palīdzēs Jums uzlabot savu finansiālo situāciju, atbrīvoties no parādiem un uzsākt jaunu dzīvi ar milzīgu pieredzi!

Es vēlos palīdzēt